Dvorec Turn

 

Turn pri Premu ali Radelšek je kot eden od dveh neutrjenih dvorov najbrž nastal na začetku 14. stoletja v bližini Prema na območju premske gospošči... → več